2. Buletin de înscriere

1. Tip licenta
2. Inregistrare date
3. Incarcare documente
4. Confirmare
40%

ATENTIE! Va rugam să aveți pregatite in format PDF, dimensiune maxima 5 MB/fisier

  1. Certificatul de Înregistrare de la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau Certificatul de înregistrare fiscală de la Ministerul Finantelor Publice
  2. Actul constitutiv al societatii si, daca este cazul, mentiunile cu privire la schimbare nume societate, sediu social si obiect de activitate

Rețele medii de farmacii, Distribuitori mici si medii, Unități medicale medii si mari
fără codificare de produse

Taxă de Licență GS1 FARMA (include 10 GLN pentru UserId SNVM, LUF și posibilitate de suplimentare până la 100 GLN-uri LUF, PTC), valabilă 12 luni: 80 EUR

Pentru fiecare GLN LUF suplimentar se adaugă la licenţă 5 Euro, iar pentru fiecare GLN PTC suplimentar se adaugă la licenţă 2 Euro (iar pentru fiecare GLN LUF se va completa informaţia privitoare la autorizaţia de funcţionare şi adresa fizică a locaţiei).

Notă: În condiţiile în care membrul licenţiat GS1 a depăşit numărul de GLN-uri disponibil în cadrul licenţei, acesta va putea solicita păstrarea codurilor deja alocate şi trecerea la o licenţă cu o capacitate superioară de codificare prin rezilierea contractului curent şi încheierea unui nou contract.

Suma se achită in LEI, la cursul BNR 1 EUR = 4.9709 LEI, și nu este purtătoare de TVA.Total de plata: 397.67 LEI
Voucher:

Informații cont utilizator

Informații companie

Enter the CAEN code of the field of activity, for which you request barcodes.

Reprezentant legal

Adresă sediu social

Date facturare

Observatii

Identificator unic dispozitive medicale („Unique Device Identifiers” sau „UDI”)

Compania identifică dispozitive medicale destinate comercializării în acord cu FDA în Statele Unite?
Compania identifică dispozitive medicale autorizate pentru a fi comercializate pe piețe din Uniunea Europeană în acord cu Regulamentul European 745/2017?

Consimtamant

Cunoscând prevederile legii penale privind falsul în declarații, declăram că datele și informațiile completate sunt corecte.

Ne exprimăm în mod solemn, neechivoc și irevocabil acceptul de a deveni membru al Asociației GS1 Romania, UNIC administrator al LICENȚEI GS1 pe teritoriul României, deținută de GS1, organizația internațională de alocare și numerotare unitară a produselor și locațiilor geografice ale acestora.

Ne obligăm să respectăm cu strictețe prevederile Contractului de Licențiere și Utilizare a Sistemului GS1, în baza căruia dobândim dreptul de utilizare temporară a Licenței GS1, precum și hotărârile Asociației GS1 Romania.

Suntem de acord cu termenii si conditiile de licentiere si utilizare a Sistemului GS1. Vezi model contract PO-01_F08.